Eigen Bijdrage

Het CAK is een professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector, zonder winstoogmerk. Het CAK draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van financiƫle regelingen en informatietaken. Voor de zorg die u krijgt moet u een eigen bijdrage betalen, dit staat helemaal los van de thuiszorg. U betaalt dit niet aan de thuiszorg maar aan het CAK.

Ontvangt u thuis zorg? Krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden? Of zorg van een verpleegkundige? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Voor deze zorg betaalt u aan het CAK een eigen bijdrage.

Ontvangt u thuis hulp bij het huishouden? Deze hulp valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), via uw gemeente. Ook voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen (verzamelinkomen van 2 jaar geleden). Met deze gegevens stelt het CAK uw maximale periodebijdrage vast.

Uw zorgaanbieder stuurt het CAK uw gegevens toe, zodra u zorg ontvangt. Het CAK stuurt u een brief, de kennisgeving, waarin staat dat uw gegevens bij ons zijn aangeleverd. Bij deze kennisgeving zit ook een folder. Daarin staat informatie over de eigen bijdrage.

Vervolgens krijgt u een beschikking, waarin de hoogte van uw maximale periodebijdrageĀ staat.

Tot slot ontvangt u een factuur. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vrijstelling van de eigen bijdrage.

Per 1 januari 2015:
De zorg is erg veranderd per 1 januari 2015. Dit geldt ook voor de Eigen Bijdrage (CAK). Per 1 januari 2015 is de korting van 33% komen te vervallen.