Eigen Bijdrage

Het CAK is een professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector, zonder winstoogmerk. Het CAK draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van financiƫle regelingen en informatietaken. Voor de zorg die u krijgt moet u een eigen bijdrage betalen, dit staat helemaal los van de thuiszorg. U betaalt dit niet aan de thuiszorg maar aan het CAK.

Ontvangt u thuis hulp bij het huishouden? Deze hulp valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), via uw gemeente. Voor de Wmo betaalt u een vaste eigen bijdrage.

Het CAK stuurt u een brief, de kennisgeving, waarin staat dat uw gegevens bij het CAK zijn aangeleverd. Bij deze kennisgeving zit ook een folder. Daarin staat informatie over de eigen bijdrage.

Tot slot ontvangt u een factuur. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vrijstelling van de eigen bijdrage.