Handige websites

Bij o.a. de volgende organisaties kunt u terecht voor informatie.

www.pgb.nl
De website van Per Saldo, een landelijk werkende vereniging voor budgethouders (PGB). Hier kunt u ook de regionale steunpunten vinden en veel informatie over Persoonsgebonden Budget (PGB).

www.svb.nl
Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank heeft de taak om te ondersteunen bij het werkgeversschap bij een PGB. Per 1 januari 2015 beheert het svb de budgetten van cliënten met een PGB. Hiervan krijgt u een overzicht.

www.naar-keuze.nl
Een belangenorganisatie voor ouders/familie van mensen met een beperking die een PGB hebben.

www.persaldohulpgids.nl
Het overzicht van professionele aanbieders van PGB zorg en begeleiding in heel Nederland.

www.belastingdienst.nl
De belastingdienst voor al uw vragen over de belasting.

www.mee.nl
Regionale organisaties voor ondersteuning van iedereen met een handicap.

www.zorgbelang-nederland.nl
De patiënten- en cliëntenorganisatie voor de zorg in uw regio.

www.pgbmapdigitaal.nl
Op deze website kunt u uw PGB-map digitaal bekijken en de bijlagen, zoals bijvoorbeeld tabbladen en zorgovereenkomsten, van de map gemakkelijk en gratis downloaden.

www.informatielangdurigezorg.nl/ondersteuning-thuis/welke-wet/overgang-naar-wlz
Informatie over de WLZ zorg.