Informatie

In Nederland bent u verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom.
Het kan gebeuren dat u door ziekte of ouderdom niet meer voldoende voor u zelf of voor uw partner, ouder of kind kunt zorgen. Het is dan mogelijk dat u in de vorm van een Persoonsgebonden Budget de zorg zelf kunt organiseren of u neemt zorg af via ZIN (Zorg In Natura) zorg via, veelal, de grotere thuiszorgorganisaties.

Wat is nu het grote verschil in PGB of ZIN? Met een PGB kunt u zelf aangeven wanneer u de zorg ontvangt of hoeveel verschillende hulpverleners u wilt, heldere en duidelijke afspraken maken. Verder krijgt u een rekening van de zorgverlener (bijv. de Thuiszorg), deze controleert u en stuurt u door naar uw zorgverzekeraar.  Bij ZIN kunt u in de meeste gevallen geen vaste tijden afspreken die u wilt, een veel gehoorde klacht is dat je tussen bijv. 8.00 en 11.00 uur zit te wachten totdat er iemand komt om iemand te helpen met douchen. Of dat er ontzettend veel verschillende zorgverleners langskomen. U krijgt geen factuur en u heeft dan ook geen zicht op de kosten.

Voordat u zorg krijgt, wordt eerst vastgesteld of u daarvoor in aanmerking komt. Dat heet indicatiestelling. Hiervoor komt, voor de verzorging, een wijkverpleegkundige langs, om samen met u de zorg door te nemen welke u nodig heeft. Deze aanvraag wordt doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar.

Als u huishoudelijke zorg wilt aanvragen, moet u contact opnemen met uw gemeente (wmo). Het kan zijn dat u een afspraak moet maken met het wmo loket om de aanvraag door te nemen. In enkele gevallen kan het ook zo zijn dat er iemand van de gemeente (wmo) bij u thuis langskomt om de aanvraag door te nemen.

In de meeste gevallen duurt het ongeveer 6 tot 8 weken voordat u bericht krijgt of de aanvraag gehonoreerd wordt en hoeveel uren zorg u toegewezen krijgt.