Informatie

In Nederland bent u verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom. Het kan gebeuren dat u door ziekte of ouderdom niet meer voldoende voor u zelf of voor uw partner, ouder of kind kunt zorgen. Het is dan mogelijk dat u thuiszorg aanvraagt.

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is een zorgsoort die aangeboden wordt bij de patiënten thuis. Wanneer een patiënt thuiszorg ontvangt, komt er bijvoorbeeld een verzorgende/verpleegkundige bij u thuis om u dagelijks te helpen met het douchen, of om uw steunkousen aan of uit te trekken . Echter kan de patiënt ook hulp krijgen van een verpleegkundige die de patiënt komt prikken of helpen met het medicijngebruik. Wanneer een patiënt gebruik wenst te maken van thuiszorg kan hij of zij terecht bij een thuiszorgorganisatie.

Wat valt er onder thuiszorg?

Onder het zorgaanbod van thuiszorg behoren de volgende soorten zorg, te weten:

  • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, het aan- en uitkleden, het eten en naar de wc gaan
  • Verpleging, zoals het geven van medicijnen en injecties, het toedienen van zuurstof en het aanbrengen van een infuus
  • Begeleiding bij het zelfstandig functioneren. Deze begeleiding is voor mensen met een ernstige of matige beperking
  • Huishoudelijke hulp, zoals opruimen, schoonmaken, stofzuigen, bedden opmaken en (af)wassen
  • 24-uurs zorg. Dit is dag en nacht persoonlijke verzorging of verpleging
  • Nachtzorg. Dit is verzorging of verpleging tussen 23.00 uur en 7.00 uur. De zorg kan ook op afspraak zijn.

Wat zijn de vergoedingen voor thuiszorg?

Sinds 1 januari 2015 wordt verzorging en verpleging voor personen vanaf 18 jaar niet meer vanuit de AWBZ vergoed, maar door de zorgverzekeraar. Onder verzorging en verpleging thuis, wordt de zorg verstaan die wordt verleend door verpleegkundigen. De vergoeding hiervoor wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Door de wijkverpleegkundige van de  thuiszorgorganisatie wordt in overleg met de cliënt een zorgplan gemaakt. In dit zorgplan wordt vastgelegd, hoe vaak en welke zorg er nodig is. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Voordat u zorg krijgt, wordt dus eerst vastgesteld of u daarvoor in aanmerking komt. Het zorgplan wordt ingestuurd naar uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering beoordeelt het zorgplan waarin beschreven staat welke zorg u nodig heeft.  Na het akkoord van uw zorgverzekering wordt de zorg opgestart.

Huishoudelijke hulp

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk, om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voor huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld de was doen, het huis schoonmaken  ontvang je geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze hulp kan mogelijk door je gemeente worden toegekend. Sinds 1 januari 2015 worden er strengere eisen gesteld voor het verlenen van huishoudelijke hulp. Voor dat deze hulp wordt toegekend, vindt er eerst een onderzoek plaats, om vast te stellen of deze hulp echt noodzakelijk is. Indien de hulp door de gemeente wordt toegekend, geldt er een eigen bijdrage.

Als u huishoudelijke zorg wilt aanvragen, moet u contact opnemen met uw gemeente (wmo). Het kan zijn dat u een afspraak moet maken met het wmo loket om de aanvraag door te nemen. In enkele gevallen kan het ook zo zijn dat er iemand van de gemeente (wmo) bij u thuis langskomt om de aanvraag door te nemen. In de meeste gevallen duurt het ongeveer 6 tot 8 weken voordat u bericht krijgt of de aanvraag gehonoreerd wordt en hoeveel uren zorg u toegewezen krijgt.

U heeft 2 opties: U kiest voor ZIN (zorg in natura), huishoudelijke hulpen welke geleverd worden door thuiszorgorganisaties welke een contract met de gemeente hebben. Vaak heeft u hierbij minder mogelijkheden op bijvoorbeeld een vaste hulp, op een vaste tijd. Of mogelijkheden om de zorg op een ander moment te laten plaatsvinden omdat u weg moet.

De tweede optie is dat u kiest voor een PGB (Persoons Gebonden Budget). Bij een PGB krijgt u geld om huishoudelijke hulp in te kopen. Het geld van de gemeente wordt gestort bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB), deze beheren het geld voor de huishoudelijke hulp. U kunt het te besteden bedrag uitrekenen per week. U krijgt van de SVB regelmatig een overzicht met de bestedingen en welk bedrag u nog heeft te besteden. U bepaalt zelf wanneer en wie er komt, u heeft hierin meer vrijheid.

Klacht – Bent u ontevreden of heeft u de indruk dat wij ons werk beter kunnen doen. Dan willen wij dat graag weten, vooral om ervan te leren. U kunt dan contact opnemen met de leidinggevende.

Stichting Thuiszorg Compleet is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.